Friday, January 11, 2008
الموجز فى النظريات الاجتماعية التقليدية والحديثة
الموجز فى النظريات الاجتماعية التقليدية والحديثة
د _ أحمد حجازى
حمل الان

Labels:

posted by arsto_arsto@yahoo.com @ 5:40 AM   0 comments
برنامج الليسانس
مبادئ علم الاجتماع - 3
يهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطلاب صورة واضحة عن المجتمع والظواهر الاجتماعية ومكونات البناء الاجتماعي. وتعريف الطلاب بأهمية الدراسة العلمية للمجتمع. سواء في حالة السكون أو التغير. ومساهمة ابن خلدون في نشأة هذا العلم مثل مساهمة الأوروبيين. ويتناول هذا المقرر التعريف بعلم الاجتماع وموضوعاته، وتأكيد عمليات التفاعل الاجتماعي وآثارها على أعضاء المجتمع. وتعريف الطلاب بأن علم الاجتماع يدرس الظواهر المقبولة مثلما يدرس الظواهر الشاذة، كما يهتم هذا المقرر بتوضيح صلة علم الاجتماع بعلم النفس وعلم السياسة، والاقتصاد، والأنثربولوجيا وأهميته، وشرح بعض المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع.
102 جمع - مدخل في الرعاية الاجتماعية - 2
يتناول هذا المقرر التعريف بمفاهيم الرعاية الاجتماعية ونماذجها ومعاييرها وقوانينها ومجالاتها وتطورها في المجتمعات المختلفة مع التركيز على صور الرعاية الاجتماعية وأبعادها في الأديان السماوية على وجه العموم وفي الدين الإسلامي على وجه الخصوص مع استعراض الظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تطور الرعاية الاجتماعية المعاصرة في مختلف البلدان على وجه العموم وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص وعلاقة ذلك بممارسة الخدمة الاجتماعية في شتى مجالاتها.

103 جمع - أسس الخدمة الاجتماعية - 2
يتطرق هذا المقرر إلى التعريف بمفاهيم الخدمة الاجتماعية الأساسية في ضوء أهدافها ومبادئها مع مناقشة المراحل التاريخية لتطورها كمهنة تمارس في الإطار العام لأنشطة الرعاية الاجتماعية وفقا لطرق الخدمة الاجتماعية ومناهجها وأساليبها وتقنياتها ومهاراتها مع التركيز على تكامل طرقها ومجالاتها في ضوء مبادئها العامة في مختلف بلدان العالم على وجه العموم وفي البلدان العربية والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص مع تحديد الدور الأولي للأخصائي الاجتماعي في كل مجال من مجالات ممارسة الخدمة الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

104 جمع - مقدمة في الأنثربولوجيا - 3
يهدف هذا المقررإلى تعريف الطلاب بموضوع الأنثربولوجيا وفروعها ومجالات كل فرع وصلة الأنثربولوجيا بالعلوم الإنسانية. تعريف الطلاب بالطريقة الأنثربولوجية في البحث، وتطور الدراسات الأنثربولوجية. والفرق بين الأنثربولوجيا والإثنولوجيا والإثنوجرافيا - ومساهمة العرب في الدراسات الأنثربولوجية وشرح بعض الدراسات التي أجريت في العالم العربي.

105 جمع - مقدمة في الإحصاء الاجتماعي - 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهمية الإحصاء في الدراسات الاجتماعية. ومصادر البيانات وطرق التحليل لتفسير الظواهر الاجتماعية، ويتضمن المقرر المفردات التالية:
1 - أهمية الإحصاء في البحث الاجتماعي 2 - مصادر البيانات الإحصائية. 3 - تعريف الطالب بعض المفاهيم الأساسية في الدراسات الإحصائية مثل مجتمع البحث والعينة وأنواعها والمتغيرات وأنواعها. 4 - النسب والتناسب والنسب المئوية والمعدلات واستخداماتها في العلوم الاجتماعية.
5 - الجداول التكرارية - كيفية التبويب. 6 - مقاييس النزعة المركزية. 7 - مقاييس التشتت.

106 جمع - نصوص باللغة الإنجليزية - 2
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بمجموعة من النصوص باللغة الإنجليزية التي تناقش مفهوم علم الاجتماع والمناهج النظرية ودورها - التدرج الاجتماعي - المجموعات والجماعات، الذات والآخرون. وكذلك موضوعات متنوعة عن فروع علم الاجتماع ومشاهير علماء الاجتماع في هذا المجال. ويتم استخدام المصطلحات الخاصة بعلم الاجتماع من هذه النصوص التي ينبغي على الطالب الإلمام بها.

141 جمع - النظم الاجتماعية في الإسلام- 3
يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة النظم الاجتماعية وعناصرها في المجتمع الإسلامي، وكيف تختلف عناصر هذه النظم وتتفاعل في الإطار الإسلامي على المستويات الفردية والجماعية والمجتمعية، لتجعل منه مجتمعا متميزا عن غيره من المجتمعات الأخرى، وفي ضوء ذلك يتناول هذا المقرر بالتحليل نماذج أساسية من النظم الإسلامية كالأسرة، والتربية، والمسجد، والنظم الاقتصادية، والسياسية، مع إشارة خاصة لتطور هذه النظم خلال تاريخ الدولة الإسلامية بما يساعد الطالب على فهم طبيعة وخصائص وتطور هذه النظم الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية.

201 جمع - تاريخ الفكر الاجتماعي - 3
يوضح هذا المقرر أن التفكير الاجتماعي في أحوال البشر موجود منذ وجد الإنسان فوق هذا الكوكب، ولكن أسلوب التفكير الاجتماعي المعاصر يختلف عن أسلوب التفكير في العصور القديمة والوسطى مثلما يختلف باختلاف المكان، وأهمية تعريف الطلاب بالمدارس الاجتماعية المختلفة، ودور العالم العربي المسلم ابن خلدون في إثراء الفكر الاجتماعي والدعوة إلى دراسة المجتمعات دراسة واقعية. وتطور الفكر الاجتماعي من المثالية والتأمل إلى المرحلة العلمية.

202 جمع - الإحصاء الاجتماعي التطبيقي- 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بكيفية استخدام طرق التحليل الإحصائي في البحوث الاجتماعية. وكيفية اختيار العينات وتدريب الطلاب على طرق الاستدلال الإحصائي. ويتضمن هذا المقرر تدريب الطلاب على كيفية استخدام معاملات الارتباط. وتصميم العينات في أشكالها المختلفة وتعريفهم بالتوزيعات الاجتماعية، وكيفية صياغة الفروض واختبارها.

203 جمع - مناهج البحث الاجتماعي - 3
يناقش هذا المقرر قواعد المنهج العلمي وخصائصه وكيفية استخدامه في البحث الاجتماعي وخطوات البحث العلمي للمجتمع، وتعريف المفاهيم شائعة الاستخدام في علم المنهج (منهج البحث، المفهوم، النظرية، الفرض، المتغير، القانون العلمي، التعميم، الواقع، المعطيات، التفسير، التجربة، التعريف الإجرائي ). وكذلك يناقش أنواع المناهج ( التجريبي، الوصفي، التاريخي، والمنهج الإحصائي ). والعلاقة بين المنهج والنظرية في تكوين المعرفة العلمية، وطرق البحث الاجتماعي مثل المسح الاجتماعي، وطريقة تحليل المضمون، وطريقة دراسة الحالة، وطريقة القياس الاجتماعي، وكذلك يناقش مراحل البحث الاجتماعي المختلفة.
التغير الاجتماعي - 3
يهدف هذا المقرر إلى تأكيد أن التغير سمة أساسية من سمات المجتمعات الإنسانية.وشرح الفروق الأساسية بين التغير والتطور والتقدم والتخلف وشرح التفسيرات الاجتماعية في التغير الاجتماعي، والتغير الثقافي، وعرض نماذج للتغير الاجتماعي في العالم الثالث وعوامل التقدم ومعوقاته وتأكيد التغير الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

243 جمع- الإنسان والبيئة - 2
يتناول هذا المقرر بالدراسة والتحليل علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية بكل جوانبها.وينطلق في مفاهيمها من عناصر النسق الايكلوجي والتأثير المتبادل بين النظم والعلاقات الاجتماعية من جانب وذلك النسق الايكلوجي المحيط من جانب آخر.وعلى ذلك يناقش هذا المقرر العديد من القضايا والنظريات المرتبطة بالإنسان والبيئة في إطارها التقليدي، كنظريات الحتمية البيئية وغيرها، كما يهتم في الوقت ذاته بالموضوعات المعاصرة في هذا الخصوص ومنها موضوع التلوث بمختلف صوره. كل ذلك في إطار مقارن يشتمل على مجتمعات متقدمة ونامية.

244 جمع - الضبط الاجتماعي - 3
يتناول هذا المقرر التعريف بالضبط الاجتماعي وأهميته وضرورته الاجتماعية، كذلك تحليل دور وسائل الضبط الاجتماعي كالدين والعادات الجمعية والنظام التربوي والرأي العام. كذلك يدرس هذا المقرر نظم الضبط الاجتماعي كالأسرة والمدرسة والدولة مع التطبيق على المملكة العربية السعودية.

246 جمع - علم اجتماع الطفولة - 3
يهدف هذا المقرر إلى بيان أن دراسة الطفولة حاجة ضرورية من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. والتخطيط المستقبل هو ملك لهم. وتأكيد الموضوعات التالية (1) الطفولة قيمة انسانية. (2) معنى الطفولة وأهمية دراسة الطفل. (3) كيفية التنشئة الاجتماعية والغرض منها. (4) تأثير الأنساق الاجتماعية في الطفل. (5) موقف الدراسات النفسية والاجتماعية من الطفل والطفولة. (6) طرق دراسة الطفل.

301 جمع - علم اجتماع التنمية - 3
يهدف هذا المقرر إلى إحاطة الطلاب بالمداخل المختلفة في علم اجتماع التنمية، ومجالات التنمية وأهدافها، وعلاقة التنمية بالزيادة السكانية والتكنولوجيا، والتنمية والتخطيط، ومعوقات التنمية في العالم الثالث، ونقد النماذج الغربية في التنمية، والتركيز على التنمية في المملكة العربية السعودية.

302 جمع - تصميم البحوث الاجتماعية - 2
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلاب بمهارات البحث وكيفية الاستفادة من مناهج البحث والنظرية الاجتماعية والإحصاء الاجتماعي في تصميم البحوث الاجتماعية، وتدريب الطلاب على تصميم البحوث الاجتماعية، واختيار المنهج المناسب، والطريقة الأمثل لجمع البيانات وكيفية تحليل البيانات كميا وكيفيا، وكتابة التقرير النهائي، وتحليل نتائج البحث وتدريب
الطلاب على استخدام الحاسب الآلي في مرحلة تحليل البيانات كميا.

309 جمع - رعاية الفئات الخاصة - 3
يتناول هذا المقرر دراسة للمعاقين من حيث مفهوم الإعاقة والتصنيف وأسباب الإعاقة.والقيم التي تستند إليها الخدمة الاجتماعية في رعاية المعاقين، مع دراسة لنماذج من فئات الإعاقة جسميا ( الشلل والبتر ) وحسيا ( الصم والبكم - المكفوفين ) وعقليا ( التخلف العقلي ) كما يتناول أساليب رعاية تلك الفئات وعملية التأهيل المهني والأسس التي تستند إليها في إعداد المعاقين وتأهيلهم مهنيا واجتماعيا ونفسيا مع التركيز على التعريف بمؤسسات رعاية المعاقين في المملكة العربية السعودية.

310 جمع - علم الاجتماع الريفي - 3
تعريف الطلاب بمجال علم الاجتماع الريفي ومفاهيمه، وأن القروية طريقة حياة، والملامح الأساسية للمجتمع الريفي ووظائفه وخصائصه، وخاصة المجتمع الريفي السعودي، ومشكلات الريف، والهجرة من الريف، والفروق بين المجتمعات الريفية والحضرية. وكيفية دراسة المجتمع الريفي، وطبيعة النظم الاجتماعية في الريف (الأسرة - الاقتصاد - التعليم - القانون - الأعراف ) وأهمية تنمية المجتمعات الريفية.

312 جمع - علم الاجتماع الاقتصادي - 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بموضوع علم الاجتماع الاقتصادي ومباحثه، وعلاقته ببعض فروع علم الاجتماع الأخرى كالاجتماع الصناعي والتنظيمي والمهني وعلم اجتماع العمل، علاقة الاقتصاد بالنظم الاجتماعية الأخرى، وكذلك التحليل الاجتماعي للعمليات الاقتصادية كالإنتاج والتبادل والاستهلاك وتقسيم العمل، كذلك يتناول المقرر بالدراسة بعض الدراسات التطبيقية المعاصرة التي تربط بين التغير الاجتماعي والتغير الاقتصادي في بعض المجتمعات المحلية وخاصة مجتمعات منطقة الخليج العربي.

313 جمع - علم الاجتماع الحضري - 2
يتناول هذا المقرر دراسة وتحليل المدينة موضوع الاجتماع الحضري، وأن الحضرية طريقة حياة، وتأكيد دراسة نشأة المدينة وتطورها ووظائفها. ونظريات علم الاجتماع الحضري - خصائص الحياة الحضرية - وتأكيد المدنية في العالم الثالث ومشكلات المدينة في العالم الحضري. والتنمية.

315 جمع - علم الاجتماع البدوي - 2
يركز هذا المقرر على تعريف المجتمع البدوي، وخاصة في شبه الجزيرة العربية، وعلاقات البادية بالريف والحضر. القيم الاجتماعية في البادية - النظم الاجتماعية في البادية (الاقتصاد، القرابة، الضبط الاجتماعي ) - خصائص المجتمع البدوي - عوامل تغير المجتمع البدوي - مشروعات التوطين في البادية.

316 جمع - بحث ميداني (1) 2
يهدف هذا المقرر إلى إتاحة الفرصة أمام الطالب للمناظرة بين ما حصله في قاعات الدراسة على المستوى النظري وبين الواقع الفعلي للظواهر الاجتماعية كما يحياها المجتمع، وإلى اكتساب الطالب مهارات ميدانية في خطوات البحث الاجتماعي، وتعريفه بطريقة تناول المشكلات المختلفة التي تواجه الباحث والأخصائي الاجتماعي، وتتضمن خطة المقرر القيام بالزيارات الميدانية لبعض المؤسسات الاجتماعية والبحثية والتنموية.

329 جمع - علم الاجتماع التربوي - 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلاب بموضوع علم الاجتماع التربوي، ومدى مساهمة علماء الاجتماع في إثراء علم الاجتماع التربوي، وتحديد المقصود بالتربية ظاهرة اجتماعية -علاقة التربية بالأنساق الاجتماعية الأخرى - دور التربية في المجتمع المعاصر - دور التربية في التغير الاجتماعي - التربية في الإسلام. إسهامات المفكرين المسلمين في التربية، خصائص التربية الإسلامية.

347 جمع - علم الشيخوخة الاجتماعي - 3
يهدف هذا المقرر إلى إعطاء فكرة شاملة عن مرحلة الشيخوخة من ابعادها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والعضوية، كما يهدف الى التعرف على المشكلات المختلفة التي تجابه كبار السن بصفة عامة والتي تواجه كبار السن في المجتمع العربي السعودي بصفة خاصة، ووضع التصورات التي تساعد في التخفيف من هذه المشكلات.

363 جمع - الخدمة الاجتماعية النفسية - 2
يتناول المقرر دراسة طبيعة الأمراض النفسية والعقلية من منظور الخدمة الاجتماعية، مع دراسة عملية التكامل الدراسي والتشخيصي والعلاجي النفسي والاجتماعي لهذه الأمراض، كما يتناول تطبيقات الخدمة الاجتماعية وأساليبها وطرقها في المجال النفسي، ومن ثم يتضمن المقرر دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات النفسية كالمستشفيات والعيادات النفسية، وتطبيقات خدمة الفرد والجماعة في هذا المجال، وتكامل جهود الخدمة الاجتماعية مع أدوار الطبيب والمعالج النفسي والأخصائي النفسي.
المجتمعات العربية الإسلامية - 3
الهدف من هذا المقرر هو التعريف بالمجتمع الإسلامي الكبير الذي ننتمي إليه من خلال التركيز على نماذج من الدراسات الوصفية المختارة التي توضح بعض عناصر الوحدة والتنوع في البنيات الاجتماعية والثقافية في العالمين العربي والإسلامي، من خلال تناوله لبعض أ نماط الثقافة والنظم الاجتماعية المختلفة. هذا ويزود المقرر الطلاب بالمقومات الأساسية للمجتمعات العربية الإسلامية كالدين واللغة ونظام القرابة وغيرها وكذلك التغيير الذي يحدث أنساقها التقليدية في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المؤثرة في العالم العربي والعالم الاسلامي.

372 جمع - الأنثربولوجية التربوية - 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف المؤسسات الاجتماعية والنظم التي ترتبط بها فيما يختص بالعمليات التربوية في المجتمعات الإنسانية المختلفة وبخاصة المجتمعات النامية أو ما يشار إليه في بعض الأحيان بالمجتمعات التقليدية. تشتمل موضوعاته على دراسة العلاقات الوظيفية بين النظم التربوية والتعليمية في المجتمع والنظم الاجتماعية الأخرى من تنشئة وقرابة ومعتقدات ونظم سياسية واقتصادية. ويركز المقرر على التنظيمات غير الرسمية في المجتمعات الصغيرة التي تتولى عملية التربية ومدى ارتباطها وتناسقها مع ما يمكن أن تنشأ في مؤسسات رسمية خلال عملية التربية. ويعني هذا التركيز على العلاقات التي تنشأ في مؤسسات رسمية خلال عملية التربية. ويعني هذا التركيز على العلاقات التي تنشأ بين المجموعات العمرية والقرابية ودورها في العملية التربوية في المجتمعات الصغيرة.

373 جمع - الإرشاد الاجتماعي - 3
يتناول هذا المقرر التعريف بالإرشاد الاجتماعي ومجالاته النوعية والدور الوظيفي للإرشاد في المجتمعات المختلفة، كما يتناول بالتحليل عملية الإرشاد الاجتماعي، ومراحلها المختلفة مع التركيز على دور الاتصال الإرشادي في تكوين الاتجاهات الاجتماعية، وكذلك التعرض بالتحليل لدور الوسائل التقليدية وأساليب التقنية الحديثة. وتخطيط عملية الإرشاد على أسس علمية، مع التطبيق على بعض المشروعات الإرشادية في المملكة العربية السعودية.

378 جمع - جنوح الأحداث - 3
يتناول هذا المقرر إلى التعريف بجنوح الأحداث، متضمنا معاملة الأحداث الجانحين عبر التاريخ وتطور وسائل رعايتهم وسبل علاجهم. كما يتناول بالدراسة النظريات الاجتماعية الأساسية التي تفسر الجنوح، والعوامل الاجتماعية المؤدية إليه مع التطبيق على مؤسسات رعاية الأحداث في المملكة العربية السعودية.

382 جمع - الجماعات الصغيرة - 3
يهدف هذا المقرر إلى دراسة مفهوم الجماعات الصغيرة وتوضيح طبيعتها، والفرق بينها وبين أشكال الجماعات الكبيرة الحجم. كذلك قياس العلاقات الاجتماعية بين أعضاء هذه الجماعات باستخدام طريقة القياس الاجتماعي وتوضيح مدى إسهام دراسة الجماعات الصغيرة في تطور النظرية والمنهج في علم الاجتماع.

383 جمع - علم اجتماع العمل - 3
يهدف هذا المقرر إلى التعريف بعلم اجتماع العمل، وموضوعه ومباحثه، وكذلك تحليل المفهوم الاجتماعي للعمل، والاختبار المهني، والإعداد المهني، وحوافز العمل الاقتصادية، والعلاقات الإنسانية في مجالات العمل مع الإشارة إلى التجارب التي أجريت في هذه المجالات. كذلك دراسة الضبط الاجتماعي والانحراف الاجتماعي في مجالات العمل، وأساليب الرعاية الاجتماعية العمالية، وتخطيط وتنمية القوى البشرية في بعض المجتمعات المعاصرة عالميا ومحليا وكذلك تخطيط البرامج الإرشادية.

391 جمع - خدمة الفرد (1)- 3
يتناول هذا المقرر التعريف بخدمة الفرد ومبادئها وأهدافها ومجالاتها وتطورها بوصفها إحدى طرق الخدمة الاجتماعية الأساسية مع التركيز على مدى تأثيرها وتأثرها ببقية طرق الخدمة الاجتماعية وأساليب وتقنيات المهن والعلوم الأخرى بوصفها محور تطور المفهوم المهني لممارسة الخدمة الاجتماعية وما طورته من آليات وخطوات لدراسة الحالة وتشخيصها وعلاجها من خلال الزيارات والتسجيل والمتابعة التي يقوم بها أخصائي خدمة الفرد وما تتطلبه هذه العمليات من استعدادات ومعارف ومهارات في شتى المجالات التي تمارس فيها خدمة الفرد.

392 جمع - خدمة الجماعة (1) - 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهمية خدمة الجماعة كطريقة من طرق الخدمة الإجتماعية - مع دراسة لمفاهيم ومبادئ وأسس خدمة الجماعة، كما يتضمن المقرر الجماعات وأنواعها وتأثيرها في شخصية الفرد مع التركيز على جماعات خدمة الجماعة والخصائص التي يجب أن تتصف بها وتكوينها ومراحل نموها ودور الأخصائي مع الجماعة بصفة عامة ودوره مع أفرادها بصفة خاصة، وكذلك البرنامج والتسجيل باعتبارها عمليات أساسية في خدمة الجماعة.

393 جمع - تنظيم المجتمع(1)- 3
يهتم هذا المقرر بدراسة الطريقة الثالثة من طرق الخدمة الاجتماعية بوصفها مدخلا للعمل مع المجتمعات المحلية، فيركز على مفهوم المجتمع المحلي في تنظيم المجتمع وارتباط ذلك بالظروف التاريخية التي أسهمت في تطور طريقة تنظيم المجتمع من خلال أنشطة جمعيات تنظيم الإحسان في البلدان الصناعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلادي، ثم انتقال هذا النوع من الممارسة إلى بلدان العالم الأخرى من أجل تنسيق خدمات الرعاية الاجتماعية على المستويات المحلية وإنشائها وتطويرها وتسييرها من خلال تضافر الجهود الحكومية والأهلية وما يمكن أن يقوم به الأخصائي الاجتماعي من جهود وما يتطلبه إعداده من استعدادات ومهارات ومعارف مهنية.

394 جمع- إدارة المؤسسات الاجتماعية - 2
يتناول هذا المقرر المفاهيم الأساسية للإدراة على وجه العموم وإدارة مختلف المؤسسات الاجتماعية على وجه الخصوص في ضوء أهدافها وخصائص وسمات لوائحها وقوانينها ونظمها وإجراءاتها، وخصائص القائمين عليها والمستفيدين منها وتسييرها وإدارتها ومتابعتها وتقويمها سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي مع تحديد دور الأخصائي الاجتماعي حسب نوعية المؤسسات الاجتماعية وحسب توظيف الأخصائي الاجتماعي لمعارفه ومهاراته.

401 جمع - المجتمع العربي السعودي - 3
يتناول المقرر المجتمع العربي المعاصر من حيث خصائصه المشتركة تاريخيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، ثم تحليل مكونات المجتمع العربي السعودي من حيث دراسة أثر مكوناته الجغرافية والتاريخية في تشكيل أنماط الحياة الاجتماعية فيه من بادية وقرى وحضر، ثم يتعرض إلى تحليل النظم الاجتماعية داخل هذه الأنماط من حيث النظام الأسري، الديني، القبلي، القيم، العادات، النظام الاقتصادي والإداري ووسائل الاتصال وعوامل الترابط بينها، كما يتناول القبلية العربية كنظام اجتماعي، ثم يتناول المجتمع السعودي في مرحلة التحول التي يمر بها من خلال خطط التنمية، ويلقي الضوء على تجارب التوطن والاستيطان في المملكة، وأخيرا إلقاء الضوء على أنظمة الحكم والشورى والمناطق التي صدرت بالمراسيم الملكية في تاريخ 27/8/1412هـ.

403 جمع - علم اجتماع الانحراف - 3
يتناول هذا المقرر التعريف بالسلوك الاجتماعي السوي والسلوك المنحرف، ومفهوم الانحراف من وجهة نظر علم الاجتماع - كما يتناول بالدراسة المدارس التي تفسر السلوك الانحرافي كالمدرسة العضوية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية، ودراسة الجريمة في أشكالها المختلفة من وجهة نظر الدين، وعرض طرق مكافحتها، وعرض نماذج للانحراف وخاصة بلدان العالم الثالث.

404 جمع - الثقافة الشخصية - 3
موضوع دراسة الثقافة والشخصية موضوع مشترك بين مجالات علم النفس والأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية، وهي دراسة تهدف إلى بيان التفاعل بين الشخصية والثقافة، وتجاهل المواقف العرضية على بناء الشخصية وتطورها. وتهدف هذه الدروس إلى بحث إمكان قيام علاقة تداخل وتفاعل بين الأنثربولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع، بعد أن ثبت أن التفسير الأحادي للإنسان ومشكلاته قاصر، فالتفسير الاجتماعي محدود والتفسير الرسمي عقيم، ومن ثم فالتفسير الأحادي الجانب زائف وضرورة تحطيم الفواصل بين العلوم الإنسانية وربط الحقائق الاجتماعية والنفسية معا من أجل دراسة أكثر شمولا. وتحقيق التكامل بين العلوم المعتمة بالإنسان. ولذا من الضروري الاهتمام بدراسة الدور والقيم والتنشئة الاجتماعية كمجالات تحقق التكامل بين العلوم الإنسانية.

407 جمع- السياسة الاجتماعية والتخطيط - 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفاهيم ومصطلحات ومعايير ومؤشرات وأهداف واستراتيجيات ونماذج السياسة الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي وطرق وأساليب تنفيذ السياسات والخطط ومتطلباتها وقضاياها ومتابعتها وتقويمها مع إعطاء أمثلة من مختلف بلدان العالم على وجه العموم والمملكة العربية السعودية وما حققته خطط التنمية فيها من منجزات على وجه الخصوص.

409 جمع - نظريات علم الاجتماع- 3
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلاب بالنظرية الاجتماعية باعتبارها نموذجا فكريا يسعى إلى تفسير السلوك الإنساني، والمساعدة على التنبؤ بالسلوك، وأن النظرية تساعد على فهم المواقف الإنسانية والسيطرة عليها والمساعدة على اتخاذ القرار واتخاذ المواقف استنادا على المعلومات المتاحة عن النظرية. ومن الضروري تعريف صلة النظرية بالمعرفة. وصلة النظرية بالبحث الاجتماعي وأنها وليدة ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية. وشرح الخصائص البنائية للنظرية كنسق فكري. وعرض النماذج الأساسية في النظرية الاجتماعية وتطور هذه النماذج من التقليدية إلى النماذج المعاصرة.
علم الاجتماع الصناعي - 3
يتناول هذا المقرر التعريف بعلم الاجتماع الصناعي ونشأته وأهم الدراسات التي أجريت في مجاله كما يتناول العلاقة بين الصناعة والأسرة، والمجتمع المحلي، كذلك العلاقة بين التصنيع والهجرة وتطور الصناعة في المجتمعات وخاصة المجتمعات النامية والحديثة مع التعرض للتنظيمات الصناعية، وتحليل العلاقات الاجتماعية في هذه التنظيمات.

414 جمع - دراسات سكانية- 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهمية دراسة عناصر النمو السكاني وعلاقة المتغيرات السكانية بمتغيرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعمليات التخطيط الاجتماعي، وتتكون محتويات المقرر من الآتي: 1 - أهمية الدراسات السكانية وعلاقتها بالعلوم الأخرى مثل علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم الطبية والإحصاء. 2 - التعريف بمصادر البيانات السكانية واستخداماتها مثل التعدادات السكانية والإحصاءات الحيوية ومسوحات العينة المتخصصة في الخصوبة والوفيات والهجرة والزواج وغيرها. 3 - الخصوبة البشرية: مستوياتها واتجاهاتها واختلافاتها ومحدداتها الاجتماعية والاقتصادية. 4 - الوفيات: مستوياتها واتجاهاتها واختلافاتها وأسبابها. 5 - الهجرة الداخلية والنمو الحضري. 6 - الهجرة الخارجية وأسبابها وآثارها. 7 - السياسات والنظريات السكانية.

415 جمع - علم اجتماع التنظيم - 3
يتناول هذا المقرر مفهوم التنظيمات الرسمية والتنظيمات غير الرسمية، وأسلوب دراستها ومفهوم علم اجتماع التنظيم وعلاقته ببعض فروع علم الاجتماع الأخرى. كذلك يركز على أهم النظريات الاجتماعية في تحليل التنظيمات (ماكس فيبر: الإدارة العلمية، العلاقات الإنسانية ). كذلك يتناول بالدراسة البناء الداخلي للتنظيمات كوحدات اجتماعية، والعمليات التنظيمية الداخلة كعمليات القيادة والاتصال والضبط والتغير التنظيمي.

419 جمع - علم الاجتماع الأسرى - 3
يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالنظام العائلي وأشكال القرابـــة ونظم الزواج، ووظائف الأسرة قديما وحديثا، ودورها في عملية التنشئة الاجتماعية ومكانة المرأة الاجتماعية خاصة في الأسرة المسلمة مع دراسة مشكلات الطفولة، وبعض المشكلات التي تتعرض لها الأسرة في العصر الحديث.

429 جمع - علم الاجتماع الطبي - 2
يتناول هذا المقرر بالشرح والتحليل كيفية تطبيق مبادئ ومفاهيم علم الاجتماع في دراسة وتفسير مشكلات الصحة والمرض داخل النطاق الاجتماعي، ويوضح أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به عالم الاجتماع في المجال الطبي. وماذا يمكن أن يلعبه من دور في تقريب وجهة النظر الاجتماعية في المجالات الصحية وعلاقات المرض بالطفولة، والشيخوخة، والبيئة، والتوعية الصحية كالحد من الإدمان على المخدرات والكحول وغيرها من السلوكيات الشاذة.

454 جمع - علم الاجتماع السياسي - 3
يتناول التعريف بهذا العلم باعتباره أحد فروع علم الاجتماع، لذلك فهو محاولة منهجية للكشف عن الأساس الاجتماعي للظاهرة السياسية بكل تجلياتها. في هذا الاطار يتضمن المقرر: (1) المفاهيم الأساسية مثل الدولة والمجتمع، والعملية السياسية، والعلاقة بين مفهومي السياسي والاجتماعي. (2) التعريفات المتداولة للعلم. (3) تاريخ علم الاجتماع السياسي. (4) تحليل طبيعة الدولة باعتبارها محور الاهتمام هنا. (5) أهم نظريات أصول وتطور الدولة بشكل عام. (6) طبيعة النظام السياسي في الإسلام. (7) التطور السياسي للدولة السعودية. (8) التركيز في كل ذلك على الأساس الاجتماعي لكل المفاهيم والمؤسسات والعمليات السياسية.

456 جمع - الخدمة الاجتماعية المدرسية- 2
يتناول هذا المقرر التعريف بأهمية الخدمة الاجتماعية المدرسية ونشأتها وتطورها وطرق وأساليب ومهارات ومبادئ وأسس وأهداف ممارستها، بالتركيز على كيفية تكاملها مع العملية التعليمية داخل المؤسسات التربوية، مع عرض نماذج تطبيقية لكيفية مواجهة المشكلات الاجتماعية المدرسية سواء بالعمل على المستوى الفردي أو من خلال الأنشطة الجماعية أو من خلال توثيق الصلة بين المدرسة والبيت ودور مجالس الآباء والأمهات في تطور الأداء التعليمي والتربوي لمختلف المدارس ومستوياتها.

457 جمع - الانثربولوجيا اللغوية - 2
يركز المقرر على أهمية اللغة، ليس فقط لأنها عنصر من عناصر الثقافة، بل أيضا لأن الثقافة يستحيل وجودها بدونها فعن طريق اللغة تتشكل ثقافة الإنسان وتتراكم مقوماتها، وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، ومن هنا يتضح مدى العلاقة الوثيقة بين الأنثربولوجيا الثقافية من ناحية وبين فقه اللغة من ناحية أخرى، فهناك اهتمام مشترك بينهما في دراسة تأثير اللغة على إدراك الناس وعلى طرق تفكيرهم واختلاف ذلك من مجتمع إلى آخر باختلاف لغته وثقافته.

458 جمع - الانثربولوجيا الاجتماعية- 3
يهتم هذا المقرر بالتركيز على موضوع الأنثربولوجيا الاجتماعية وطرق البحث الأنثربولوجي والأنساق الاجتماعية المكونة للبناء الاجتماعي ( القرابة - الاقتصاد - الضبط الاجتماعي ) وتعريف الطالب بنماذج من الدراسات الأنثربولوجية الحقلية في العالم العربي، لنقل الطلاب من المستوى التجريدي إلى المستوى الواقعي.

461 جمع - الرعاية الاجتماعية للمسنين - 2
يتضمن هذا المقرر التعريف بالمفهوم الاجتماعي للمسنين كمرحلة عمرية في ضوء متطلباتها باتباع العديد من الاحتياجات وتطور النظرة نحو هذه المرحلة العمرية وبرامج الرعاية التي يمكن أن تقدم في ضوء الاستفادة من خبرة هذه الفئة وحقهم في الحياة الكريمة مع وضع إطار للممارسة من خلال الخدمة الاجتماعية، ورعاية المسنين في المؤسسات الإيوائية أو من خلال توفير برامج الرعاية الاجتماعية لمن يعيشون بمفردهم أو في كنف الأقارب وأي تجارب أخرى وخاصة في المملكة العربية السعودية.

463 جمع - الخدمة الاجتماعية الطبية - 2
يتناول هذا المقرر التعريف بالخدمة الاجتماعية الطبية ومجالات ممارستها وعلاقتها بمختلف المهن الطبية، والأمراض وأنواعها ومتطلبات علاجها من منظور اجتماعي، مع تحديد دور ووظيفة الأخصائي الاجتماعي الطبي وما يتطلبه ذلك من استعدادات ومعارف ومهارات ومستويات وكيفية توظيفها في التعامل مع مختلف برامج الرعاية الصحية الوقائية والإنشائية والعلاجية بما يضمن تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية في مختلف مجالات الرعاية الصحية والطبية مع التركيز على إبراز دور الأخصائي الاجتماعي كعضو في الفريق الطبي والصحي.

465 جمع - رعاية الشباب - 2
يتضمن هذا المقرر تحديدا لمعنى رعاية الشباب والبرامج الأساسية في تكوين وإعداد المواطن مع دراسة التطورات الحديثة في مجال رعاية الشباب والمبادئ الأساسية التي تستند إليها الخدمة الاجتماعية المتكاملة في رعاية الشباب بما يحقق التنشئة السليمة والخبرات الملائمة التي تمكن الشباب من التكيف والمواجهة، ويشمل المقرر دراسة أهداف ومبادئ ومجالات رعاية الشباب ومؤسساتها في بلدان العالم على وجه العموم وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

466 جمع - رعاية الأسرة والطفولة- 2
يتناول هذا المقرر مفاهيم الأسرة والزواج وأنواعها وحجمها والعلاقات القائمة بين أفرادها والعوامل المعاصرة المؤثرة في دور الأسرة ووظائفها والمشكلات والتحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي والنمو الحضري وآثار ذلك على الأطفال والأمهات والأباء وأدوارهم والتفكك الأسري ونتائجه والتحديد التاريخي لمؤسسات الدولة وقوانينها وبرامجها لرعاية الأسرة وحمايتها وعلاج مشكلاتها ومدى ما يتحقق من ذلك في مختلف بلدان العالم على وجه العموم وفي المملكة العربية السعودية من خلال نظم الرعاية الأسرية ورعاية الأمومة والطفولة ودور الخدمة الاجتماعية في مختلف مجالات رعاية الأسرة والطفولة ومدى تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية في توفير خدمات رعاية الأسرة والطفولة.

467 جمع - الخدمة الاجتماعية في مجال الدفاع الاجتماعي- 2
يتناول هذا المقرر التعريف بالظروف والعوامل التاريخية لنشأة وتطور الخدمة الاجتماعية في مجال الدفاع الاجتماعي وأهمية ذلك في مختلف المجتمعات المعاصرة، مع التعريف بالجريمة والانحراف وأنواعها وأحجامها وأسبابها ومخاطرها كظواهر اجتماعية وفقا لوجهات نظر مختلف المدارس الفكرية، مع تحديد دور الخدمة الاجتماعية في الوقاية من الجريمة وسبل علاجها وكيفية التعامل مع السجناء والجانحين ومتطلبات رعايتهم في المؤسسات العقابية ومتطلبات الرعاية الملاحقة وما تقتضيه من تضافر جهود رسمية وغير رسمية يمثل الأخصائي الاجتماعي محورها مع إعطاء أمثلة ونماذج لما يمكن أن يقوم به الأخصائي الاجتماعي.

470 جمع - تدريب عملي(1)- 4
يقوم هذا المقرر على أساس توزيع الطلاب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مشرفي المؤسسات، يتعرف الطلاب على أهداف وقوانين ولوائح ونظم وبرامج هذه المؤسسات وخصائص وحجم المستفيدين منها مع التركيز على دور الأخصائي الاجتماعي في تقديم الخدمات والتغلب على المشكلات أن كان مصدرها، ومن خلال عمل الطلاب مع المشرف وأخصائي المؤسسة يقوم الطلاب بتطبيق معارفهم النظرية ومهاراتهم على الواقع العملي، وذلك حتى يتم الربط بين الدراسات النظرية والواقع التطبيقي مما يساعد الطلاب على تطوير أساليب ومهارات طبقوها على حالات تسجيل وترفع في شكل تقارير يقومون في ضوئها.
472 جمع - خدمة الفرد (2)- 3
يعتبر هذا المقرر مستوى متقدما ومكملا للمقرر 391 جمع خدمة الفرد -1- ويركز على خطوات دراسة الحالة وفقا لأسس علمية مع استعراض مكثف لأساليب العرج الذاتي والبيئي والجماعي والأسري في ضوء أمثلة لحالات محددة في مجالات متنوعة ليكتسب الطالب مهارات مناقشة الحالات الضرورية سواء كانت طبية أو نفسية أو مدرسية أو أسرية أو حالة إعاقة في ضوء النظريات والمداخل والاتجاهات الحديثة لممارسة خدمة الفرد وتكاملها مع بقية طرق الخدمة الاجتماعية الأساسية والمساندة.

473 جمع - خدمة الجماعة (2) - 3
يهدف هذا المقرر إلى الوقوف على الأساليب المختلفة لدراسة الجماعات في الخدمة الاجتماعية مع دراسة للبرنامج في خدمة الجماعة من حيث المضمون والمحتويات، والتسجيل في خدمة الجماعة. كما يعالج المقرر عمليتي التقويم والإشراف وتطبيقاتها في مجال العمل مع الجماعات مع التعرض لحالات تطبيقية ومواقف تبرز عمليات التفاعل والتدخل المهني.

474 جمع - تنظيم المجتمع (2)- 2
يعتبر هذا المقرر استكمالا للمقرر 393 جمع (تنظيم المجتمع -1-) ويتناول بالدراسة والتحليل مكونات تنظيم المجتمع ومفاهيمه مع تأكيد الممارسة الفعلية في العمل مع المواطنين على المستويات المحلية من خلال عمليات التسجيل والمؤتمرات وتثقيف الكبار ومفهوم التنمية المحلية المتكاملة في المملكة العربية السعودية مع التركيز على دور الأخصائي الاجتماعي كمُنَمٍ اجتماعي ومنسق ووسيط وقائد وموجه ومرشد لمختلف الجهود الرسمية وغير الرسمية وتضافرها من أجل إحداث تغيير مقصود ومخطط يؤدي إلى تنمية ازدهار الموارد المادية والبشرية المحلية ويضمن مشاركتها.

475 جمع - الإشراف في الخدمة الاجتماعية - 2
يتناول هذا المقرر عملية الإشراف بوصفها أداة في رفع مستوى الأداء وضمان تحقيق الحد الأدنى من متطلبات ممارسة الخدمة الاجتماعية بما يتناسب والإطار النظري والعملي للدراسة، كما يتناول مفهوم الإشراف في الخدمة الاجتماعية ووظائف الإشراف ووسائله وإجراءات المقابلة التمهيدية والملاحظة والاجتماع الإشرافي الجماعي والفردي ومتطلبات ذلك. مع إعطاء نماذج طبيعية بالتركيز على الاجتماع الإشرافي التقويمي والتقارير الإشرافية وتقويم الإشراف والتدريب الميداني، وما تتطلبه كل هذه العمليات من مناخ يساعد على نجاح الإشراف.

480 جمع - التعاون - 3
يتناول هذا المقرر شرح الحركة التعاونية نشأتها وتطورها وأهم مبادئ التعاون ومجالات التعاون وأنواعه وكذلك التشريعات التعاونية مع التطرق إلى مفاهيم التعاون وقضاياه من المنظور الإسلامي ودراسة الحركة التعاونية في العالم العربي وفي المملكة العربية السعودية ودول الخليج من خلال دراسة المؤسسات التعاونية القائمة.

481 جمع - موضوع خاص - 2
يهدف هذا المقرر إلى طرح بعض القضايا النظرية والتطبيقية المعاصرة التي تستحوذ على اهتمام المجتمع والمشتغلين بالعمل الاجتماعي لبحثها ودراستها وعرض أساليب مواجهتها، ويتم تحديد الإطار العام والجوانب الفرعية للموضوع
الذي يدرس بالاتفاق بين الأساتذة والطلاب بعد موافقة القسم على الموضوع.

482 جمع - المشكلات الاجتماعية - 2
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلاب بالمشكلات الاجتماعية وطبيعتها وعناصرها الأساسية وأسبابها والتفسيرات العلمية لها، وأن المشكلات الاجتماعية نسبية، وشرح بعض المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالتحضر والتصنيع، ومشكلات التوطين والهجرة غير المنظمة، مع عرض نماذج بعض المشكلات الاجتماعية في المجتمع العربي السعودي.

488 جمع - الهجرة - 3
يهدف هذا المقرر الى دراسة الهجرة الداخلية والخارجية والآثار الاجتماعية الإيجابية والسلبية المترتبة على الهجرة وآثار الهجرة على التركيب السكاني وعمليات التنمية في البلدان المستقبلة والمناطق المرسلة للمهاجرين.

497 جمع - تدريب ميداني- 8
يركز هذا المقرر على التدريب الميداني والتطبيق العملي لمناهج وطرق البحث الاجتماعي وتصميم البحث الاجتماعي المتكامل حيث يطلب من الطالب اختيار ظاهرة اجتماعية في المجتمع العربي السعودي وإجراء دراسة ميدانية عليها وذلك باستخدام طرق وأدوات البحث الاجتماعي التي قام بدراستها كالمسح الاجتماعي ودراسة الحالة والملاحظة والمقابلة حيث يتدرب الطالب على صياغة مشكلة البحث وفروض الاختيار والمفاهيم والاعتماد على نظريات اجتماعية وأساليب كمية ونوعية في تحليل نتائج الاستبيان ومن ثم التوصل إلى كتابة تقارير أو نتائج علمية.

Labels:

posted by arsto_arsto@yahoo.com @ 4:42 AM   0 comments
Tuesday, January 8, 2008
مدونة علم الاجتماع_جامعة الزقازيق
مدونة علم الاجتماع_جامعة الزقازيق
رابط المدونة

Labels:

posted by arsto_arsto@yahoo.com @ 2:44 PM   0 comments
منتدى مجلة العلوم الاجتماعية
منتدى مجلة العلوم الاجتماعية
منتدى جميل جدا ومهم لكل باحث فى علم الاجتماع
وهذا المنتدى اعتمد علية مصمم المدونة كثيرا
رابط المنتدى

Labels:

posted by arsto_arsto@yahoo.com @ 1:51 PM   0 comments
أهداف علم الاجتماع التربوى
أهداف علم الاجتماع التربوي
:1.إيضاح خصائص التصور الإسلامي للإجتماع الإنساني والتعرف على سنن الله في المجتمعات من حيث نشأتها ونموها وتطورها 0
2- التعريف بالقواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع المسلم وبيان الروابط التي يجب أن تنظم أفراده من أخوة وتعاون وتكافل 0
-3 إدراك عظمة ما أنجزه المفكرون المسلمون في ميدان علم الإجتماع والتعرف على السبق الكبير الذي حققوه والمنهج السليم الذي أقاموا عليه دراساتهم ومنجزاتهم 0
4- إبراز المفاهيم الإجتماعية الصحيحة ومن أهمها أن الإنسان مسئول وتصحيح المفاهيمالخاطئة التي تتعلق بالحياة الإجتماعية 0
5- بيان أن المجتمع المثالي هو المجتمع الذي تسوده روح العقيدة الإسلامية بما تقتضيه منتقدم مادي 0وأنه إذا ماتخلف مجتمع ما عن هذا الوضع فقد مثاليته
6- تنمية الروح الإجتماعية لدى الطالب بحيث يفكر بمقتضيات عقيدته وحاجات أمته ويهتمبمشاكل مجتمعه كما يهتم بمطالبه الخاصة
07- تعريف الطالب بالمؤسسات الإجتماعية الهامة التي تساهم في خدمة المجتمع
08- تنمية الصفات القيادية الجيدة التي تقتضيها مصلحة المجتمع عن طريق بيان خصائص القيادة الناجحة
09- إبراز الصورة الإسلامية لما يجب أن بكون عليه الفرد والجماعة
010- عرض مشكلات المجتمع السعودي وتوجيه الطلاب الى دراسة مشكلات بيئتهم ومساعدتهم الى الوصول الى أفضل حل لها بطريقة علمية وعلى هدي الإسلام
11- غبراز أهمية العقيدة والخلق في تماسك المجتمع وبيان أن المجتمع الإسلامي أمتنالمجتمعات وأقواها تماسكاً لقيامه على العقيدة الإسلامية
012- إيضاح وحدة الإنسانية والجنس البشري وتصحيح المفاهيم الخاطئة
13- بث الروح العلمية التي تساعد عليها مادة علم الإجتماع كملاحظة الحوادث الإجتماعية وتحليلها ومحاولة الوصول الى أسبابها وسنتها
014- تشجيع الطلاب على تتبع الدراسات الإجتماعية التي قام بها أعلام الفكر الإسلامي
كتب هذا المقال_مريم

Labels:

posted by arsto_arsto@yahoo.com @ 1:40 PM   0 comments
علاقة علم الاجتماع الدينى بالعلوم الاخرى

ثامنا.علاقة علم الاجتماع الدينى بالعلوم الاخرى
يجب ان نتذكر ان كثيرا من فروع المعرفة الانسانية تشترك فى دراسة القيم الدينية سواء اكانت هذه الدراسة بصفة مباشرة او غير مباشرة فهناك مثلا على الاهوات(الثالوجيا) ويدور اساسا حول فكرة الالوهية وصفات الذات الالهية ومخالفتها او مشابهتها للمخلوقات التى تربط الخالق بالمخلوق وهكذا لما كان الدين من الركائز الاساسية لكافة المجتمعات فقد ارتبط علم الاجتماع الدينى بكثير من العلوم والفنون فى المجتمع وسوف نشير الى اهم هذه العلوم فيما يلى
1 )علاقة علم الاجتماع الدينى بالفلسفة
اذا كانت العلوم الحديثة قد نشات فى احضان الفلسفة فان الفلسفة نفسها نشات فى احضان الدين ولم يكن هناك فروق بين التفكير الدينى والتفكير الفلسفى عند الشرقيين فالاساطير الشرقية تنطوى على كثير من الافكار التى تمثل لب المشكلات الفلسفية ولكنها عرضت باسلوب غير منطقى كما عرضت المشكلات الفلسفية عند اليونانين وان كانت الفلسفة قد حاولت ان تستقل استقلالا تاما عن مجال الدين فان مناخها لم يزل دينيا حتى اننا نرى ان بعض المدارس الفلسفية تتخذ لها بعض الشعائر والطقوس الخصة كما لو كانت قد اصبحت نحلة من النحل الدينية الخاصة مثل الافلاطونية الحديثة واخوان الصفا ومن جهة اخرى كانت هناك محاولات للربط بين الدين والفلسفة ولاسيما الاديان السماوية اذ حاولت بعض الفلاسفة البرهنة على عدم الوجود تعارض بين الدين والفلسفة حيث يظهر الدين واضحا عند الفلاسفة المسلمين وخاصة عند الفرق الاسلامية الكلامية ومن اهمها المعتزلةولذللك لم تكن علاقة بين الدين والفلسفة علاقة توافق دائما بل كثيرا ما ينشا نزاع بينهما يزداد احيانا ويقل احيانافقديما اتهم سقراط بانه يفسد عقول الشباب الاثينى ويبشر بألهة جديدة ومن هنا حم علية بالسجن حتى الموت بينما عارضت الكنيسة الاوربية _فى العصور الوسطى _افكار الفلاسفة التقدميين ,كما عارضت الدولة الاسلامية الفلسفة والفلاسفة وحرمت بعض مؤلفاتهم
2)علاقة علم الاجتماع الدينى بالقانون
من الملاحظ وجود ارتباط بين القانون والدين وخاصة لدى قدماء اليونانيين والرومان والهنود والصينيين وكذلك الحال لدى اليهود والمسيحيين والمعلمين فى العصور الوسطى وترجع تلك الصلة الى ان الناس تتقبل القانون بدرجة عالية وخاصة اذا ما كان مرتبطا بالدين
3_علاقة علم الاجتماع الدينى بالعلم
يعتمد علم الاجتماع الدينى لى مناهج البحث فى علم الاجتماع العام ولكنة يتاثر بشكل واضح بالعلاقة بين العلم والدين حيث ان منهج البحث فى العلم يعتمد على المحسوس اما جوهر الدين يحتاج الى منهج يصلح لتناول القضايا غير المحسوس او قضايا عالم ما بعد الطبيعة والنزاع بين العلم والدين لم ولن يتوقف فكلما تزايد المكتشفات العلمية تزايد التناقض بين العلم والدين نظرا لعدم تقبل علماء الدين الاوائل الحقائق العلمية اذا حاول هؤلاء العلماء ان يجبروا العلماء على دحض ما توصلوا الية من نتائج علمية كما فعلو مع جاليليوا لتعارضهما مع الدين
علاقة علم الاجتماع الدينى بالفن _4
الفن مظهر اجماعى لا مادى يشتق وجودة من حاجة الناس الى اجتمعهم مع بعضهم البعض فهو مظهر تلقائى من مظاهر الحياة فى الجماعة والفن له وظائف دينية وحربية وعائلية فالاحتفالات الدينية تتطلب كثيرا من مظاهرالفن والحرب تتطلب هذة المظاهر على الدروع وفى الازياء الخاصة بالحرب وفى الاناشيد والاغانى الحربية وفى رقصة الحرب وبذلك باغ تاثر الرسم والموسيقى بالدين مبلغا كبيرا ولاسيما فى الديانة المسيحية فى القرون الوسطى لذلك يمكن القول بان الفن بوجة عام كان متصلا فى نشاتة بالدين
5)علاقة علم الاجتماع الدينى بالاقتصاد
ان صلة النشاط الاقتصادى بالاجتماع الدينى صلة وثيقة فهى وجهين لعملة واحدة لجميع الاديان ويلاحظ ذلك ى المجتمعات البدائية حيث كان تنظيم العمل وتقسيمة بين الرجال والنساء كان على اساس دينى كما كانت الدورات الزراعية لدى قدماء المصريين على سبيل المثال ترتبط بحفلات دينية خاصة ايام الحصاد هذا ولا يزال الفلاح المصرى يتوجة الى الله حتى الان متوسلا اليه ان ينبت زرع وينمى بزورة ومحصولة ونلاحظ ان هذا العلم يمتاز عن هذة العلوم وخاصة الدينية فى انه لا يدرس الظواهر الدينية لذاتها وانما يتناولها من زاوية خاصة باعتبارها نظما اجتماعية قائمة بذاتها لها وظائفها الاجتماعية ولها اثرها فى النظم الاجتماعية الاخرى القائمة فى المجتمع
كتب هذا المقال_ابتهال محمد

Labels:

posted by arsto_arsto@yahoo.com @ 1:34 PM   0 comments
الاتجاهات النظرية لدراسة علم الاجتماع الدينى
سابعا الاتجاهات النظرية لدراسة الدين
هناك ثلاث اتجاهات رئيسية فى دراسة الدين هم
1_الوضعية العقلانية
يسعى الاتجاه الوضعى لوضع تحديدات قوية على نوعية ومغزى الظاهرة الدينية,ويوجد به اتجاهات للتفسير النظرى للظاهرة الدينية منها ما ينظر للظاهرة الدينية على انها اظهار للعوامل البيولوجية والسلوكية للوصول للضبط العقلى ومنها ما ينظر للظاهرة الدينية على انها تقدم تفسيرات اجتماعية دينية فى ضوء مفاهيم تحدد سلفا لموضوع الدراسة اما الاتجاه العقلانى فقد اتجه نحو دراسة الفاعل فى الظاهرة الدينية وقد استخدمة سبنسر وتايلور واشارا فيه الا ان السحر البدائى والافكار الدينية هى افكار فى مستوى الانسان البدائى مع الاخذ فى الاعتبار القصور فى تراكم المعرفة وقد حاول العديد من العلماء الجمع بين كلا الاتجاهين الوضعى والعقلانى امثال دوركايم وماكس فيبر
_الاتجاه الانثربولوجى2
وقد استخدمة مالوفينسكى فى دراسة الاوضاع الدينية للمجتماعت البسيطة وراى فيها ان افراد هذه المجتمعات لا يستطيعون تنظيم المجتمع بدون معرفة مرتكزة على الملاحظة والعقل,فهى تنجز وظائف سيكلوجية للافراد حيث تقلل ما ينتاب الانسان من مخاوف واخطار(كالامراض والموت),لذلك يرى مالينوفينسكى ان الدين والسجر استجابات لضغوط عاطفية ,والدين لا يستمد اساسة من المجتمع نفسة ,ولكنة من حاجات الافراد العاطفية فالوظيفة الاجتماعية الاساسية للدين فى راى مالينوفينسكى هى خلق اتجاهات قيمية وعقلية والاديان فى معظمها تمارس بصورة جمعية اى فى اطار جماعى وتهتم بالمجتمع
_الاتجاة النفسى3
:اشهر من تحدث اليه هو فرويد وينظر للدين كنظرة ماركس له باعتبارة شىء مخدر يعطى معنا زائفا لعالم بلا قلب ,ويرى ان استمرار الدين شىء طبيعى ,لان قوة الدين ترجع لارتباطة بمعظم الجوانب الهامة لحياة الانسان الداخلية ,كما ان الدين له القدرةعلى اتباع رغبات الانسان ليجعل العالم يشبة ما يتمنى ان يكون عليه كما انة فى نفس الوقت ضابطا لرغباته ويرى فرويد كذلك ان هناك صراعا دائما بين الميول الغريزية الانسانية اى بين الدوافع الذاتية الفردية والدوافع الغيرية الجماعية وعادة ما ينتهى هذا الصراع بغلبة الدوافع الانسانية هنا تنشا النظم المقيدة لهذة الدوافع الانانية وهو ما كان يمثل فى التابو قديما والدين حديثا
وتطبيقا لما سبق يمكننا القول ان الدين الاسلامى قد تم دراستة من خلال عدة اتجاهات قريبة لما سبق منها *المدخل اليوتوبى
(اعمال الفارابى)
*المدخل الاخلاقى الاجتماعى(ابن مسكوبة)
*المدخل الثقافى المقارن(اعمال البيرونى)
*المدخل الوضعى الواقعى(اعمال ابن خلدون)1)
المدخل اليوتوبى
من اشهر مؤلفاتة اراء المدينة الفاضلة وفيها قسم الفارابى المجتمعات الانسانية الى قسمين اولهما مجتمعات كاملة وغير كاملة ,المجتمع الكامل وهو ما يتحقق فية التعاون الاجتماعى بشكل كامل ويكون بداية لمجتمع اعظم يشمل العالم كلة ويكون فيها تحت سلطة حكومية واحدة ورئيس واحدلذلك راى فى هذا الرئيس اثنتى عشر فضيلة ليكون مؤهلا بهذا الدور منها ان يكون جيد الفهم والتصور ,تام الاعضاء,قادر على اداء مهماتة.جيد الحفظ,جيد الفطنة,حسن العبارة ,محبا للتعليم.غير شرة للماكل والملبس ,محبا للصدق واهلة كبير النفس محبا لكرامتة ونلاحظ فى هذة الصفات خصالا روحية وفطرية قد لا تجتمع فى اى انسان اضافى الى ما سبق يجب ان يكون حميما ,محافظا على الشرائع قادر على الاستنباط مما يعرفة عن السلف وهكذا يكون الفارابى شبه متصوفا فى نظرتة الدينية الاجتماعية للمجتمع الانسانى الفاضل
)المدخل الاخلاقى الاجتماعى (لابن مسكوبة2
)وفيها يهتم بالاخلاق وبنشاة المجتمع والحياة الاجتماعية وعلاقة القيم الاخلاقية بذلك ,حيث يرى ان هناك عاملين هامين فى تحقيق التماسك والتضامن فى المجتمع هما :الشعائر الدينية الاسلامية كصلاة الجماعة والعامل الثانى وهو العدل ومحاولة تحقيقة فى المجتمع وينطلق ابن مسكوبة فى ذلك لتحقيق هذا عن طريق التجديد فى سياسة التعامل النقدى فى المجتمع وكيفية اقامة الحكم الصالح وكيفية تطبيق قوانين الله وارادتة ويصل فى النهاية للقول ان عدم احترام الشرائع السماوية والقوانين المدنية وعدم الاستجابة لاوامر الحاكم العادل كل هذا يؤدى لفساد لاخلاق وتهدم المجتمع وانهيارة
3)المدخل الثقافى المقارن(البيرونى)
وفيها درس البيرنى المجتمع الهندى ودياناتة وقارن ذلك بما فى المجتمعات الاسلامية العربية خاصة فيما يتعلق بامور الدين واللغة والنظم الاسرية والقضائية والطبقية والسنن الاجتماعية وغيرها ,عموما ناقش البيرونى اوضاع الديانات الهندية خاصة عبادة الاصنام والمعتقدت حول ذلك وكيف ان يخالف هذا الديانة الاسلامية
4)المدخل الوضعى الواقعى(لابن خلدون)
وهو اكثر ما يمكن اعتبارة من كتاب الاجتماع الدينى خاصة فيما كتبة عن الخلافة الاسلامية والتى راى فيها اربعة نقاط اساسية هم (العلم ,العدالة,الكفاية,سلامة الحواس) وتعرض للخلافة القريشية وناقش الاراء حول ذلك وتعرض ايضا لوظائف الخلافة ويراها فى الصلاة والقضاء والجهاد وسك النقود وانتقل بعد ذلك الى دراسة اثر الحضارة الاسلامية فى العلوم والمعارف واهمية التربية فى الاستفادة من هذه الحضارة فى رفعة المجتمع الاسلامىعموما لم يركز ابن خلدون على التربية الدينية فقط مع اهمال القيم الدينية بل يجب الاتزان فيما بينهما اضافة لللاهتمام بأمور العدالة عموما كانت اراء ابن خلدون متاثرة بالبيئة الدينية التى ظهر فيها لذللك اعتبر الدين احد المقومات التى تغرس فى الاجيال القيم والاصالة فضلا عن مساعدة الافراد على التماسك والتضامن واستمرارية المجتمع وتحقيق اهدافه العلمية والتربوية والحضارية
كتب هذا المقال_ابتهال محمد

Labels:

posted by arsto_arsto@yahoo.com @ 1:28 PM   0 comments

Eu fugiat nulla pariatur. Ullamco laboris nisi lorem ipsum dolor sit amet, cupidatat non proident. Sed do eiusmod tempor incididunt velit esse cillum dolore quis nostrud exercitation.

Eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat duis aute irure dolor sunt in culpa. In reprehenderit in voluptate ut enim ad minim veniam, qui officia deserunt. Ullamco laboris nisi velit esse cillum dolore sed do eiusmod tempor incididunt. Eu fugiat nulla pariatur.

 
مدونة طلاب علم الاجتماع_جامعة القاهرة
About Me

Name: arsto_arsto@yahoo.com
Home: giza, Egypt
See my complete profile
Previous Post
Archives
Shoutbox

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ligula lorem, consequat eget, tristique nec, auctor quis, purus. Vivamus ut sem. Fusce aliquam nunc vitae purus.

Other things
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis ligula lorem, consequat eget, tristique nec, auctor quis, purus. Vivamus ut sem. Fusce aliquam nunc vitae purus.
Links
© sociology. Blogspot Template by Isnaini Dot Com